top of page

Öğrencinin Dinleme Becerisinin Gelişimi

Dinleme Becerisinin Öğretimi Dinlediğini anlama konusunda doğrudan eğitim verilen öğrencilerin dinlediğini anlama becerilerinin geliştirilebileceğini ortaya koyan araştırmalar var. Bu araştırmaların sonuçları şu şekilde özetlenebilir Dinleneni anlatma için gerekli olan sürecin oluşturulması, dinlediğini hatırlamaya yardımcı olmaktadır. Dinleme, daha sonra bu dinlediklerini küçük gruplar halinde arkadaşlarıyla tartışma, dinlemeden sonraki aktif katılımın daha faydalı olduğunu göstermiştir. Dinlerken konuşmacılara ilgili sorular sormak, önemli bir dinleme becerisinde ne zaman ve nasıl daha fazla bilgi isteyeceğini bilmek. Öğrencilere metinler, küçük hikayeler okumak sonrasında sorular sormak, soruları cevaplandırmak. Çocukların hikayeyi yeniden yapılandırmasına aktif olarak katılması, görüntüleri düzenleme hikayenin içsel bir sunuşunu yapar. Canlandırma yapma, hem çocuk hem de yetişkinler için hatırlamada iyi bir transfer yoludur. Görsel canlandırma hatırlama ve dinlemeyi etkin kılan güçlü bir yardımcıdır. Resim ve fotoğraflar öğrenmede anlama ve anlatım becerisini geliştirmede en etkili yöntemlerdendir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page