top of page

LYS 3 Edebiyat ve Coğrafya Nasıl Çalışılmalı

LYS-3'te adaylar Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya-1 testlerinden sınava girecek. Bu sınav hem eşit ağırlık öğrencileri olan Türkçe-Matematik (TM) grubunu hem de sözelciler olarak bilinen Türkçe-Sosyal (TS) grubunu yakından ilgilendiriyor.

İKİ SINAV İKİ FARKLI TARZ

120 dakika süre verilen sınavda 56'sı edebiyattan, 24'ü de coğrafyadan olmak üzere 80 soru var. Edebiyatın YGS'deki Türkçe sorularına göre daha çok bilgi içerikli olması bekleniyor. Coğrafya-1 soruları ise daha çok TM öğrencilerini ilgilendirdiği için sayısal hesaplamaların ve analizlerin sıkça sorulması muhtemel. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: KONULARA HAKİM OLUN!YGS’de; anlam bilgisi, paragraf bilgisi ve dilbilgisi gibi konular ağırlıklı olarak yer alırken LYS’de edebî metinler ve edebiyat bilgileri öne çıkıyor. Sorular genel olarak müfredatın tamamından gelebiliyor. Cumhuriyet, Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinden soru gelmesi muhtemel. Bu dönemlerin en önemli sanatçılarını bilmek yeterli, zira şimdiye kadar dönemlerin önde gelen isimleri soruldu.TÜYOLAR

Edebiyatta bazı konularda parçadan bütüne, bazılarında ise bütünden parçaya gitmek gerekir.

Bazen bu iki yöntemi de sırasıyla uygulamak yararlı olacaktır. Bunu belirlemek için, çalışılan konuyla ilgili terim, kavram veya bilgi içeriğinden haberdar olmak gerekir.

Eğer konular çok fazla ezber bilgi içeriyorsa, önce bunlar yeterince tekrarlarla kavranmalı, daha sonra bütünü hakkında zihinsel bir algı oluşturulmalı.

Daha genel bir konu üzerinde çalışılacaksa, parçanın tamamı içselleştirilmeli, daha sonra onun hakkında yorum becerisi geliştirmeli.

Çalışılan konunun bir başkasına anlatılması, edebiyatta oldukça işe yarayan bir öğrenme şeklidir. Eğer anlatacak biri yoksa, karşıda biri varmış gibi konular anlatılabilir.


Edebiyatta çok soru gelen konular

Paragrafta anlatım teknikleri (yapı- ana fikir- yardımcı düşünce)

Karma dilbilgisi, yazınsal türler (şiir)

Divan Edebiyatı

İslamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyatı,

Halk Edebiyatı

 Tanzimat Edebiyatı

 Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı

 Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

COĞRAFYA-1:

ANALİZ YETENEĞİ OLAN ÖNE GEÇER! Coğrafya -1 testi daha çok TM öğrencilerini ilgilendiriyor. Bu sebeple soru tarzları daha çok eşit ağırlık öğrencilerinin yapabileceği şekilde oluyor. Nüfus politikaları, şehirler ve etki alanları, Türkiye’de arazi kullanımı, doğal kaynakların keşfi ve kullanımı en çok soru gelen konular arasında. Soru gelmesi beklenen diğer konular ise dünyanın şekli ve hareketleri, coğrafi konum, harita bilgisi-izohips, iklim bilgisi, Türkiye’nin iklimi, küresel ticaret, hammadde-üretim-pazar konuları. Bu testte daha çok analiz yapılması istendiği için soru tarzları ALES'i de andırabilir.

EZBERE GEREK YOK!

Coğrafya-1 testinde 11 ve 12'nci sınıf konularının yanı sıra 9 ve 10'uncu sınıf konularından da soru geleceğinden ilk konular tekrar edilmeli. Ders çalışırken esas olan; atlaslarda ve duvar haritalarında bulunabilen yer adlarını ve çeşitli istatistikî bilgileri ezberlemek değil, coğrafi olayların sebeplerini açıklamaya ve bu sebeplerden sonuçlar çıkarmaya yönelmek olmalı. TÜYOLAR

 Coğrafya dersinde temel tanım ve kavramlar iyi öğrenilmeli. Çünkü konular, bu tanım ve kavramlar üzerinden anlatılıyor.

 Tanım ve kavramlardan sonra konu içindeki kurallara yoğunlaşılmalı, bunların hangi durumlarda geçerli olduğu öğrenilmeli.

 Konuların öğrenilmesi için atlaslardan, şekillerden ve resimlerden faydalanılmalı.

 Konunun anlaşılması dersin öğrenilmesi için yeterli değil. Bu bilgilerden hareketle yorum da yapılabilmeli. Bu ise bol bol test çözerek kazanılabilir.

 Geçen yıllarda sorulan sorular muhakkak çözülmeli. Böylece gelebilecek sorular tahmin edilebilir.

 Yanlış yapılan sorular üzerinde durulmalı, sebebi mutlak öğrenilmeli. Bu, ilk etapta zaman kaybı gibi görülse de ileride zaman kazandıracaktır. ŞEKİL VE GRAFİK SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR? Verilen ipuçlarını yanlış yorumlama, şekil ve grafiğin değişkenlerine dikkat etmeden işleme başlama ve şekildeki bilgilerdeki ayrıntılara dikkat etmeme, şekil ve grafik sorularında en çok yapılan yanlışlar arasında.

 Bu tür sorularda soru kökü okunmadan şekle bakılmamalı.

 Doğru cevaba ulaşabilmek için öncelikle bilgiye nasıl ulaşacağı doğru analiz edilmeli.

 Seçenekler doğru okunup, örtüşmeyen cevap görülürse, süreden de tasarruf sağlanabilir.

 Bu sorularda cevaplar, verilen ipuçlarında gizlidir.

 Bu tür soruları zihnen çözmek soruyu hatalı cevaplamakla sonuçlanabilir. MeydanGazetesi.com.tr

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page