top of page

Soru Çözümlerinde Yapılan İşlem Hataları

  1. Sınav sadece bilgiyi ya da bilgiyi kullanma becerisini, yorumlama gücünü ölçmüyor. Öğrencinin belli bir sürede soruları cevaplamasını da istiyor. Dolayısıyla süreye karşı yarış halinde olan öğrenci eğer makul sürede soruları cevabını verilemediğinde aceleci davranarak ya verileri yanlış okumakta ya da işlemlerde hata yapmaktadır.

  2. Soru çözüm hızını artırmaya yönelik bazı tedbirler alınmalıdır. Ne kadar çok ve farklı nitelikte soru (sınav formatına uygun olmak koşuluyla) çözülürse hem sınavda soruyu algılama hızı artacak hem de işlemleri daha seri yapma becerisi kazanılacaktır.Kalem Kullanmadan, Zihinden Yapılan Hesaplamalar

  3. İşlem hatalarına neden olan bir diğer faktör kalem kullanmadan, kafadan yapılan hesaplamalarla doğru cevaba ulaşma gayretidir.

  4. O nedenle mutlaka kalem kullanarak soruları çözmek gerekir. Çözümün bu şekilde yapılması sınav sonunda öğrencilere cevaplarını kontrol etme imkânı da sağlayacaktır.Yoğun İşlemli Soruların Sona Bırakılması

  5. Yoğun işlemli soruların sınavın son zaman dilimlerine bırakılması da bazı öğrencilerde işlem hatalarının yoğun olarak yaşanmasına neden olmaktadır. O sürece kadar yorulan beyin, soruları tam, doğru ve hızlı bir şekilde algılayamaz ve işlemlerde basit hataların yapılmasına zemin hazırlar.

  6. Bu noktada öğrencilerin sınavdaki soru çözüm sıralarını kendi bünyelerine uygun şekilde ayarlamasının önemi ortaya çıkmaktadır. Her öğrenci kendi durumuna göre bir çözüm stratejisi geliştirmelidir. Bu stratejiyi belirlerken sınava kadar yapılan deneme sınavlarındaki tecrübeler kullanılmalıdır.

  7. Bunun yanı sıra sınavda zaman zaman kısa molalar verip, oturuş pozisyonu değiştirilerek beden ve beyin rahatlatılıp dikkat yeniden toparlanabilir.Soruyu Özensiz Çözmek

  8. Soruyu gelişigüzel çözme, girilen sınava önem vermeme de işlem hatalarının bir diğer nedenidir. Özellikle gereğinden fazla ve bilinçsiz şekilde çözülen deneme sınavlarına karşı öğrenciler böyle bir tavır geliştirebilirler.

  9. Yeterli sayıda çözülen, zorluk düzeyi gerçek sınavla örtüşen ve uygun şart ve ortamlarda uygulanan deneme sınavları öğrencinin bu olumsuz tavırlarını ortadan kaldıracaktır.

  10. Son bir tavsiye: Eğer süreyi doğru kullanabilir ve sınavı bir süre erken bitirebilirseniz çözümlerinizi yeniden gözden geçirerek işlem hatasına düştüğünüz soruları düzeltebilirsiniz. Bu noktada daha önce de belirttiğim gibi sınavda işlemleri kalem kullanarak yapmak çok önemlidir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Коментарі


bottom of page