top of page

Aile Danışmanlığının Önemi, Gaziantep Aile Danışmanı

Gaziantep Aile Danışmanı

Bireylerin aile içinde yaşadıkları sorunlar, bireylerin huzursuz olmasına, birbirleriyle olan ilişkilerinin zayıflamasına, iletişim yollarının tıkanmasına ve bunların yanı sıra sorunların üst üste yığılarak bireylerin farklı çözüm yolları (evden uzaklaşma, alkol bağımlılığı, boşanma, aldatma ve evi terk etme) aramasına sebep olabilmektedir.


Elbette bu kadarla kalmamakta, bireyleri, diğer yaşam alanlarından da bazı sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bilindiği gibi, aile, toplumsal yapının en küçük parçasıdır. Aile bireyleri, hem bireysel olarak varlıklarını sürdürmekte hem de toplumsal yapının bir parçası olarak rollerini yerine getirmektedirler.


Bu anlamda aile danışmanlığının toplumsal bir boyutu da ortaya çıkmaktadır. Bireylerin aile ortamında yaşadığı sorunlar, toplumsal rollerini ve diğer kişilerle olan etkileşimlerini de olumsuz yönde etkilemekle birlikte, sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır.


Aile Danışmanlığının Amacı:


Aile içinde yaşanan, kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır.


Aile Danışmanlığı sadece ilişkilerin devamına yönelik verilen bir süreç değildir. Bazen ayrılma kararı alan eşler, bununla birlikte özellikle çocukları varsa: “Biz nasıl sağlıklı ayrılabiliriz?” sorusunu sağlamak için de böyle bir uzmana başvurabilirler. Bu durumda uzman, eşlerin verdiği bu karardan emin olup olmadıklarını ve kararlarının psikodinamiklerini analiz ederek onlara bu doğrultuda bir destek verir. Bu yönde verilen destekte bir çok konu masaya yatırılır ve eşlerin bu konularda ortak bir noktada buluşması sağlanır.


Gaziantep Aile Danışmanı


Gaziantep Aile Danışmanı


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page