top of page

Tarih Dersi Nasıl Çalışılır?, Tarih Netleri Nasıl Artırılır?

 1. Tarih dersi kolay öğrenildiği kadar kolay da unutulan bir ders olma özelliğini taşır. Ezber gücüne dayalı bir ders sanılması yanlış bir kanıdır. Bu nedenle geçmiş konuların belli aralıklarla tekrarıyla birlikte düzenli bir şekilde test çözmelisiniz.

 2. Soruları çözerken sorunun açıklama bölümü ve esas vurgulanan kısmı çok iyi okunmalısınız,

 3. Sorular dikkatli okunmalı, sorunun mantığı kıvranılmadan çözüme geçilmemelisiniz,

 4. Çözülemeyen sorular için konu yeniden gözden geçirilmeli, hatta çözümlü sorulara, benzer soruların çözüm yöntemlerine bakılmalısınız.

 5. Soruların olumlu veya olumsuz olduğuna dikkat edilmelisiniz.

 6. Soru okunurken, ipucu olabilecek notların altı çizilmelisiniz.

 7. Test çözerken eleme yöntemi kullanılabilirsiniz.

 8. Kesinlikle ilk seçeneğe bakıp da onun doğru olduğunu diğerlerini okumazlık etmeyin. Tarih soruları nasıldı?

 9. Tarih soruları geçen seneki TYT ’te olduğu gibi yorum gerektiren öncülü soru sayısı azaltılarak hazırlanmış.

 10. Bu sorulardan biri Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin askere alınmasıyla ilgili soru, diğeri İlk Çağ Medeniyetlerinden gelen soru ve bir diğeri de Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımını güçlendiren gelişme sorusuydu.

 11. 15 Tarih sorusundan 7 tanesi olumsuz soru köküne dayalı sorulmuştur.Tarih Konuları

 12. Tarih bilimine giriş

 13. Uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar

 14. İlk Türk devletleri

 15. İslam tarihi ve uygarlığı

 16. Türk İslam devletleri (10-13 yüzyıllar)

 17. Orta çağda Avrupa

 18. Türkiye tarihi (11-13. Yüzyıllar)

 19. Beylikten devlete osmanlı (1300-1453)

 20. Dünya gücü Osmanlı devleti (1453-1600)

 21. Yeni Çağ’da avrupa

 22. Yakın Çağ’da avrupa

 23. Osmanlı Devleti’nin arayış yılları (17. Yüzyıl)

 24. Yüzyılda değişim ve diplomasi

 25. En uzun yüzyıl (1800-1909)

 26. Osmanlı kültür ve medeniyeti

 27. Yüzyılda Osmanlı devleti

 28. Dünya savaşı

 29. Mondros, işgaller ve cemiyetler

 30. Kurtuluş Savaşı’na hazırlık dönemi

 31. TBMM dönemi

 32. Kurtuluş savaşı

 33. TBMM ve çok partili hayat çalışmaları

 34. Atatürk dönemi Türk dış politikası

 35. Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri

 36. İnkılaplar

 37. Milli güç ve Türkiye’ye yönelik tehditler


Tarih Dersi Nasıl Çalışılır

Tarih Dersi Nasıl Çalışılır

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page